Умови використання Lundi Recruiter

Дата набуття чинності: 12 квітня 2021

Ці Умови використання (надалі - Договір) регулюють використання електронної платформи Маркетплейс (надалі - Lundi System) та будь-яких супутніх продуктів та послуг, що надаються Lundi, Inc. та/чи її дочірніми компаніями, представництвами, філіями, посадовими особами, директорами (надалі - Lundi). Ви та Lundi іменуєтеся як “Сторони”, та кожен виступає як “Сторона” цього Договору.

ПРОХАННЯ УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З УМОВАМИ, ОСКІЛЬКИ ВОНИ СКЛАДАЮТЬ ЮРИДИЧНИЙ ДОГОВІР МІЖ ВАМИ ТА LUNDI.

Отримуючи доступ до Lundi System або використовуючи її, Ви погоджуєтесь з умовами цього Договору. Якщо Ви укладаєте цей Договір від імені компанії чи іншої юридичної особи, Ви офіційно заявляєте, що цей Договір має обов’язкову силу для такої організації та її афілійованих осіб, в такому випадку терміни “Ви” та “Ваша” в цьому Договорі стосуються цієї організації та її афілійованих осіб. Якщо у Вас відсутні такі повноваження або Ви не згодні з цим Договором, Вам не слід приймати умови цього Договору і Ви не маєте права використовувати продукти або послуги Lundi.

Ви не маєте права отримати доступ до продуктів або послуг Lundi, якщо Ви є нашим прямим конкурентом, окрім випадків попереднього письмового погодження. Також, Ви не маєте права отримати доступ до продуктів або послуг Lundi з метою моніторингу їх наявності, ефективності чи функціональності, а також з метою порівняльного аналізу або для інших конкурентних цілей.

Цей Договір замінює попередні договори або домовленості з Вами щодо використання Послуг Lundi.

Lundi здійснює збір та використання персональної інформації з метою надання Послуг відповідно до Положення про конфіденційність Lundi, з яким можна ознайомитися за посиланням https://www.lundi-inc.com/privacy-statement.

1. Визначення термінів

“Компанія” означає будь-яку компанію, яка уклала Договір з Lundi та бажає отримати від Вас послуги з пошуку, визначені нижче, на умовах, зазначених у цьому Договорі.

Прийняття” означає прийняття Компанією кандидата в Lundi System для розгляду питання щодо його постійного працевлаштування відповідно до умов вакансії у Компанії.

Система управління кандидатами (ATS)” означає автоматизовану систему управління кандидатами, яка використовується Компанією та інтегрована в Lundi System.

Кандидат” означає особу, яку Ви подали через систему Lundi для розгляду Компанією можливості її залучення до постійної зайнятості.

Договір Компанії” означає угоду, укладену між Lundi та Компанією, щодо надання адміністративних, управлінських та послуг служби підтримки, пов'язаних з Lundi Program.

Маркетплейс” означає сукупність фахівців з підбору персоналу, які погодились з цими Умовами використання та подають кандидатів до Компаній, що здійснюють наймання фахівців через Lundi System. 

Після прийняття цих Умов використання, а також будь-яких інших вимог, передбачених Lundi, Ви станете зареєстрованими на Маркетплейс.

“Плата за розміщення” означає плату, погоджену між Компанією та Вами в Lundi System за наймання Компанією поданого Вами Кандидата і зазвичай виражається у відсотках від заробітної плати за перший рік, або у фіксованій платі.

Заявка” означає розміщення Компанією відкритих вакансій на постійну/тимчасову зайнятість, включаючи будь-які посадові вимоги чи інші визначені умови.

Lundi Program” означає програму, яка адмініструється Lundi через Lundi System та яка впроваджена для Компанії відповідно до Договору Компанії, та яка, серед іншого, передбачає залучення та управління роботою фахівців з підбору персоналу через Lundi System.

Послуги з пошуку” означають послуги, що надаються Вами шляхом подання Кандидатів для відкритих Заявок, управління якими здійснюється через Lundi Program.

Умови використання” означають умови, які Ви погодили з Lundi, щодо доступу та використання Lundi System.

2. Lundi Program

Компанія обрала Lundi для адміністрування та управління Lundi Program, також, Компанія та Lundi уклали Договір Компанії для регулювання умов надання послуг компанією Lundi. У рамках Lundi Program Компанія розміщуватиме електронні Заявки для популяризації на Маркетплейс через Lundi System, яка розміщується на сервері та обслуговується Lundi та може бути інтегрована з Системою управління кандидатами (ATS) Компанії.

Погоджуючись з цими Умовами та відповідними Умовами використання через Lundi System в електронному вигляді, та, надаючи всю необхідну документацію, що передбачена в цьому Договорі або вимагається Lundi у письмовій формі, Ви стаєте учасником Маркетплейс та Lundi Program.

Компанія має право вимагати від фахівців з підбору персоналу бути учасниками Lundi Program, щоб мати можливість подавати Кандидатів для Заявок Компанії, що розміщені в Lundi System. Також, Ви зобов’язані надавати Компанії послуги з подання Кандидатів на постійну/тимчасову зайнятість через Lundi System, якщо конкретна вакансія розміщена в Lundi System.

У випадку, якщо у вас є чинний договір із Компанією про надання аналогічних видів послуг, ці Умови використання замінюють такий договір на користь надання Компанії Послуг з пошуку у Lundi Program.

За винятком випадків, коли це прямо дозволено в інших розділах цих Умов використання, Ви зобов’язуєтеся здійснювати всю комунікацію, пов'язану з Кандидатами, Платою за розміщення, умовами Договору або будь-яким іншим запитом з Lundi. Забороняється будь-яка пряма комунікація з Компаніями, що мають стосунок до Lundi Program, окрім випадків надання дозволу Lundi. Вищезазначене обмеження не забороняє спілкування за ініціативою Компанії, або ділову комунікацію, передбачену для Прийнятого Кандидата.

Ви зобов’язуєтесь не розміщувати будь-яку інформацію стосовно Заявки Компанії на зовнішніх порталах з працевлаштування, включаючи саму Заявку. Заявка на працевлаштування від Кандидата, що надійшла у відповідь на публікацію на зовнішніх порталах з працевлаштування не вважається придатною до опрацювання відповідно до вимог Розділу 3 нижче.

3. Право власності на Кандидатів та розміщення

Ви будете переглядати Заявки та пропонувати кваліфікованих Кандидатів для розгляду Компанією через Lundi System. “Розміщення” вважається здійсненим, і Плата за розміщення сплачується після того, як (i) Ваш Кандидат запропонований на відкриту Заявку; (ii) Ваш Кандидат “Прийнятий” Компанією в Lundi System; (iii) Кандидат запропонований та погоджується на посаду в Компанії; та (iv) Кандидат починає свій перший день працевлаштування у Компанії протягом 90 днів з моменту Прийняття.

Якщо Кандидат працевлаштований Компанією на посаду, що відрізняється від посади, на яку він був запропонований, і такий Кандидат починає свій перший день працевлаштування в Компанії протягом 90 днів з моменту Прийняття, Компанія погоджується сплатити збір, еквівалентний Платі за розміщення, що підлягав би сплаті у випадку, якщо Кандидата було б прийнято на посаду, на яку він був першочергово запропонований.

Право власності на Кандидатів між фахівцями з підбору персоналу. Якщо два або більше фахівців з підбору персоналу пропонують одного Кандидата, фахівець з підбору персоналу, Кандидат якого був Прийнятий першим, вважатиметься особою, що здійснила Розміщення; за умови, що у разі суперечки про Право власності такий фахівець з підбору персоналу (i) може надати документацію про згоду Кандидата на представництво та (ii) Кандидат залучений до належним чином оформленого процесу працевлаштування у Компанії після свого Прийняття. У разі суперечки про право власності, коли два або більше фахівців з підбору персоналу пропонують одного Кандидата на різні Заявки, процедура працевлаштування Кандидата, яка вимагається у підрозділі (ii) вище, має бути істотно пов'язана з кінцевим працевлаштуванням Кандидата.

Право власності на Кандидата між Компанією та Вами. Кандидат вважатиметься запропонованим Компанією, а не Вами, і Плата за розміщення не буде сплачуватися, якщо виконуються всі наступні умови: (і) Кандидат був присутній у базі даних Компанії або Компанія в інший спосіб дізналася про Кандидата до Прийняття цього Кандидата в Lundi System; (ii) Ви не брали участі в жодній належним чином оформленій діяльності з підбору персоналу Компанією щодо цього Кандидата після Прийняття Кандидата; (iii) Компанія займалася найманням цього Кандидата протягом попередніх 12 місяців; та (iv) Компанія повідомляє Lundi та надає підтверджувальну документацію щодо раніше відомого Кандидата до його першого дня працевлаштування у Компанії.

4. Плата за розміщення 

Компанія і Ви повинні погодити Плату за розміщення через Lundi System. Якщо Компанія розміщує Заявку як “Open to Bid” (надалі - Відкриту для торгів), Ви можете призначити вищу або нижчу суму Плати за розміщення стосовно конкретного Кандидата, аніж Плата за розміщення, вказана Компанією у Заявці. Якщо Компанія прийняла Кандидата в рамках Заявки Відкритої для торгів та Кандидат був працевлаштований, Платою за розміщення буде Плата за розміщення, встановлена ​​Вами. Якщо Компанія повторно подає Заявку з вищою або нижчою Платою за розміщення, у порівнянні з першою Платою, яка була розміщена в Lundi System, чинною Платою за розміщення буде та, яка є актуальною на момент останнього Прийняття Кандидата Компанією.

Lundi виставить рахунок на Плату за розміщення, який підлягає до сплати Компанією в доларах США, якщо Компанія не зазначає іншого у Заявці. Компанія сплачує Плату за розміщення на користь Lundi; своєю чергою, Lundi виплачує Вам Плату за розміщення за вирахуванням будь-якої відповідної комісії  Lundi відповідно до цих Умов використання.

5. Гарантійний термін.

Для всіх Працевлаштувань, здійснених через Lundi System, надається Гарантійний період строком у дев’яносто (90) днів, якщо Компанія не встановила іншого гарантійного терміну в Lundi System для відповідної Заявки (“Guarantee Period”). Якщо Компанія наймає Кандидата, і такий Кандидат не залишається працевлаштованим у Компанії протягом Гарантійного періоду з будь-якої причини, окрім ліквідації посади, скорочення чи звільнення за ініціативою Компанії, Плата за розміщення не буде стягуватися. Компанія несе відповідальність за повідомлення Lundi про припинення працевлаштування Кандидата, причину припинення та бажання скористатися цією гарантією. Таке повідомлення надається у найкоротший строк, але в будь-якому випадку Lundi має отримати його не пізніше ніж через 5 днів після закінчення Гарантійного періоду. Якщо Lundi не отримає такого повідомлення, Компанія погоджується, що Гарантійний період було задоволено, і стягнення Плати за розміщення здійснюватиметься незалежно від статусу працевлаштування Кандидата. Якщо таке повідомлення надійшло протягом належного вищезазначеного періоду, будь-яка Плата за розміщення, здійснена Lundi на Вашу користь, підлягає поверненню Lundi протягом 7 днів після отримання такого повідомлення.

6. Виставлення рахунків та порядок оплати

Lundi несе відповідальність за виставлення рахунків Компанії для оплати Плати за розміщення. Одразу після того, як Кандидат приймає пропозицію, Компанія зобов’язана повідомити Lundi про працевлаштування. Ви, своєю чергою, зобов’язані надати Lundi своєчасні та точні дані щодо працевлаштування Кандидата, достатні для виставлення рахунку Компанії. Lundi зобов’язується виставляти рахунки Компанії на Плату за розміщення та будь-які податки  (з продажу, використання, акцизів та інше), що підлягають сплаті відповідно до цих Умов використання.

Lundi зобов’язується виплатити Вам Плату за розміщення за вирахуванням будь-яких відповідних податків та Збору Lundi у порядку, зазначеному нижче:

Плата за розміщення, що підлягає терміновій оплаті - Миттєвий платіж - сплачується наступного робочого дня після отримання Lundi підтвердження від Компанії про перший день працевлаштування Кандидата у Компанії;

Плата за розміщення, що не підлягає терміновій оплаті, здійснюється протягом десяти (10) робочих днів після закінчення Гарантійного періоду.

Гарантія платежу. Lundi гарантує виплату всіх дійсних Плат за розміщення, що підлягають сплаті на Вашу користь за розміщення, здійснені у Lundi Program. У разі несплати Компанією Плати за розміщення, Lundi зобов’язується виплатити на Вашу користь Плату за розміщення за умови, що були дотримані всі умови Заявки та Гарантійного періоду.

Іноземна валюта. Платежі на Вашу користь будуть здійснюватися у тій самій валюті, у якій була отримана Плата за розміщення. Lundi зобов’язується здійснювати платежі безпосередньо на Ваш банківський рахунок. Якщо валюта Вашого банківського рахунку відрізняється від валюти Плати за розміщення, Lundi зобов’язується здійснити оплату за допомогою Wise.com або іншого незалежного постачальника платіжних послуг за обмінним курсом, чинним на момент здійснення платежу.

Lundi має право здійснити зарахування сум, що підлягають сплаті в Вашу користь, коштом сум, що підлягають сплаті на користь Lundi, які не були сплачені відповідно до цих Умов використання. Суперечки щодо виставлення рахунків та порядку оплати між Сторонами вирішуються Lundi. Вирішенням таких суперечок може бути неповна Плата за розміщення, встановлена або погоджена в Lundi System.

Lundi зобов’язується виставити рахунок і Компанія зобов’язується сплатити на користь Lundi будь-які податки (продажу, використання, акцизу та інше), що підлягають сплаті відповідно до цих Умов використання. Lundi зобов’язується перерахувати податки, отримані від Компанії, відповідному податковому органу.

7. Збір Lundi

В якості винагороди за здійснення управління Lundi Program, Ви зобов’язується сплатити на користь Lundi Збір Lundi, що складає двадцять п'ятдесят відсотків (50%) від будь-якого Платежу за розміщення (не враховуючи податків) або фіксовану плату відповідно до умов проєктів масового набору персоналу, коли сума, що сплачується на Вашу користь може бути визначена як сума за вирахуванням Збору Lundi. Lundi зобов’язується утримувати Збір Lundi з оплати Компанією за Плату за розміщення, і Ви уповноважуєте Lundi утримувати Збір Lundi з платежів, здійснених Lundi на Вашу користь від імені Компанії.

Ви маєте право пропонувати Кандидатів до Компанії зі зміненими тарифами Збору Lundi на нижченаведених умовах:

Збір Lundi складає нуль відсотків (5%) від будь-якої Плати за розміщення, якщо Компанія, яка зобов’язана сплатити Вам Плату за розміщення, була запрошена Вами через реферальну програму, що призвело до підписання Компанією Договору з Lundi;

Збір Lundi складає п’ять відсотків (10%) від будь-якої Плати за розміщення (не враховуючи податків) за умови дотримання всіх наступних критеріїв: (i) Ви мали дійсний договір про надання послуг з Компанією, до прийняття Вами цих Умов використання; (ii) Компанія ідентифікує Вас у Lundi System як претендента на знижену ставку Збору Lundi, узгоджену з Компанією.

8. Конфіденційна інформація

Внаслідок відносин, передбачених цим Договором, Сторони матимуть доступ до певної інформації та матеріалів, що стосуються інших Сторін, є конфіденційними та мають важливе значення, цінність якого буде порушено, якщо така інформація буде розкрита третім сторонам (далі - Конфіденційна інформація).

Конфіденційна інформація включає (та не обмежується) особливості та функції Lundi System, що недоступні для широкої громадськості (включаючи знімки екрану та майбутні удосконалення), результати перевірки продуктивності та безпеки, що стосуються Lundi Service, фінансову інформацію, надану Вами, інформацію, що надається Компанією, включаючи Заявки, комерційні умови цього Договору (але не факт існування цього Договору), інформацію стосовно Кандидата та будь-які інші матеріали, спеціально визначені як конфіденційні.

Сторони погоджуються, що вони, а також їх співробітники, представники та підрядники зобов’язані не використовувати, не поширювати, не розміщувати Конфіденційну інформацію поза межами Lundi System. Також, Сторони погоджуються будь-яким іншим способом не розголошувати будь-яку Конфіденційну інформацію іншої Сторони особі, фірмі чи суб’єкту господарювання, за винятком (i) користувачів Lundi System, яким необхідно володіти такою інформацією, щоб використовувати Lundi System, та які пов'язані такими матеріально обмежувальними зобов'язаннями, що містяться в цьому Договорі, або (ii) будь-якої цілі, яку розкриваюча Сторона може засвідчити у письмовій формі. Сторони погоджуються, що вони будуть поводитися з Конфіденційною інформацією іншої Сторони з такою ж обережністю, як вони поводяться з власною Конфіденційною інформацією, і Сторони заявляють, що вони дотримуються необхідної обережності для захисту власної Конфіденційної інформації.

Незважаючи на вищесказане, “Конфіденційна інформація” не включає: (i) інформацію, що вже була відома приймаючій Стороні без вказівки на конфіденційність цієї інформації, (ii) інформацію, яка є або стає загальновідомою не внаслідок упущення або діяльності приймаючої Сторони, (iii) інформацію, яка була незалежно розроблена приймаючою Стороною без посилання на Конфіденційну інформацію розкриваючої Сторони, (iv) інформацію, отриману від третьої сторони без зобов'язань щодо дотримання конфіденційності Конфіденційної інформації, (v) інформацію, розкриття якої необхідне відповідно до адміністративного чи судового наказу, урядової чи регуляторної вимоги, арбітражного чи судового процесу, що зумовлені порушенням цього Договору.

Закінчення чи розірвання дії цього Договору не звільняє жодну Сторону від зобов’язань щодо дотримання умов конфіденційності.

9. Відшкодування збитків

Ви зобов’язуєтеся відшкодовувати збитки, захищати та звільняти від відповідальності Lundi та Компанію разом із їхніми материнськими, дочірніми компаніями, філіями, директорами, посадовими особами, представниками, працівниками та інвесторами через претензії, вимоги, збитки, відповідальність, втрати та витрати (у тому числі обґрунтовані витрати на юридичні послуги) (далі спільно - Претензії), що виникають внаслідок: (i) дій чи бездіяльності з Вашого сторони; та (ii) порушення Вами цього Договору або Умов використання. Вищезазначені зобов'язання щодо відшкодування збитків не поширюватимуться на будь-які дії чи бездіяльність, вчинені за прямими вказівками Компанії або Lundi.

Lundi зобов’язується відшкодовувати збитки, захищати та звільняти від відповідальності Вас, разом із материнськими, дочірніми компаніями, філіями, директорами, посадовими особами, представниками та працівниками через претензії, що виникають внаслідок: (i) необережних, шахрайських чи протиправних дій та бездіяльності Lundi або її посадових осіб, працівників або уповноважених представників; або (ii) суттєвим порушенням з боку Lundi цього Договору або Умов використання.

10. Обмеження відповідальності

ЖОДНА СТОРОНА НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА НЕ ЗОБОВ’ЯЗАНА ВІДШКОДУВАТИ ІНШІЙ СТОРОНІ БУДЬ-ЯКИЙ ВИПАДКОВИЙ, НЕПРЯМИЙ, ФАКТИЧНИЙ АБО ШТРАФНИЙ ЗБИТОК (ВКЛЮЧАЮЧИ ВТРАТУ ПРИБУТКУ) НАВІТЬ ЯКЩО ВІДПОВІДНА СТОРОНА БУЛА ПРОІНФОРМОВАНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОГО ЗБИТКУ, ЩО ВИНИКАЄ ВНАСЛІДОК АБО У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, І НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ДІЇ, БУДЬ ТО ЧЕРЕЗ ДОГОВІР, ДЕЛІКТ, НЕДБАЛІСТЬ, СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИ ІНШИМ ЧИНОМ. ЗА ВИНЯТКОМ ПЛАТІЖНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ КОМПАНІЇ ЗГІДНО З ЦИМИ УМОВАМИ ТА ДОГОВОРОМ, А ТАКОЖ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ФАХІВЦЯ З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ЩОДО ДОТРИМАННЯ УМОВ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ АБО ПОРУШЕННЯ ФАХІВЦЕМ З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ДІЇ, НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИМЕ (I) ВРАХОВУЮЧИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МІЖ LUNDI ТА ФАХІВЦЕМ З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ - СУМУ, ОТРИМАНУ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ СТОРОНОЮ ЗА ДВАНАДЦЯТЬ (12) МІСЯЦІВ ДО ДІЇ, ЩО СПРИЧИНИЛА ВИНИКНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ; ТА (ІІ) ВРАХОВУЮЧИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МІЖ КОМПАНІЄЮ ТА ФАХІВЦЕМ З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ - СУМУ, ОТРИМАНУ ФАХІВЦЕМ З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ЗА ДВАНАДЦЯТЬ (12) МІСЯЦІВ ДО ДІЇ, ЩО СПРИЧИНИЛА ВИНИКНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

11. Аудит

Ви зобов’язуєтесь вести повний та точний облік інформації та даних, пов’язаних з Послугами з пошуку та іншими зобов’язаннями за цим Договором, а також підтримувати збори, що стягуються з Компанії відповідно до цих Умов використання, протягом трьох (3) років після стягнення зборів або витрат. Шляхом надання завчасного повідомлення Вам, і не частіше одного разу на календарний рік, для Lundi та Компанії окремо, представники Lundi та Компанії мають право перевіряти Ваші записи щодо Послуг з пошуку, зобов'язань за цим Договором та Умовами використання, а також визначення зборів, що підлягають виплаті згідно з цим Договором. Будь-який такий аудит повинен проводитись у звичайний робочий час у Вашому офісі. Аудиторські права Lundi та Компанії припиняються через один (1) рік після припинення дії цього Договору. Lundi та Компанія несуть відповідальність за власні витрати, понесені під час проведення аудиту, за винятком випадків, коли такі результати аудиту підтверджують, що Ви брали участь у грубо недбалій або шахрайській діяльності.

12. Відмова від діяльності, що порушує інтереси іншої Сторони

Ви зобов’язуєтесь не пропонувати наймання (наймати чи сприяти іншим особам чинити аналогічну діяльність) будь-яким співробітникам Lundi протягом строку дії цих Умов та протягом дванадцяти (12) місяців після закінчення строку дії цих Умов. Незважаючи на вищевикладене, це положення не вважається чинним, якщо співробітник Lundi є ініціатором контакту з Вами, або пропозиція про наймання чи наймання виникло в результаті оголошень про працевлаштування, ярмарки вакансій, розміщення вакансії на порталі працевлаштування або інших повідомлень про працевлаштування, не спрямованих безпосередньо на такого співробітника Lundi.

13. Гарантії

Ви зобов’язуєтесь нести відповідальність за дотримання всіх вказаних вимог Заявки, перевірку інформації про Кандидата, забезпечення наявності дозволу для Кандидата на працевлаштування у відповідній країні або юрисдикції. Ви зобов’язуєтесь забезпечити згоду Кандидата на надання інформації про Кандидата Компанії та Lundi. Ви зобов’язуєтесь забезпечити наявність у Вас всіх необхідних прав для реєстрації та надання інформації про Кандидата, необхідної для Lundi Program.

Компанія зобов’язується нести відповідальність за інформацію, подану у Заявках, а також гарантує, що є роботодавцем, який забезпечує рівні можливості та дотримується усіх чинних законів під час прийняття рішень у рамках проведення співбесіди або найму Кандидата.

Компанія погоджується приймати, і Ви будете пропонувати всіх Кандидатів незалежно від раси, кольору шкіри, національного походження, релігії, статі, віку, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності, статусу військового ветерана чи будь-якої іншої характеристики, що охороняється законом.

Компанія та Ви, у відповідних випадках, зобов’язуєтесь дотримуватися усіх чинних законів стосовно проведення співбесіди або найму.

Ви та Компанія зобов’язуєтесь використовувати Lundi System відповідно до усіх законів про експортний контроль.

Сторони підтверджують і погоджуються з тим, що будь-яке прийняття умов (включаючи прийняття в електронній формі через Lundi System), пов'язаних з Lundi Program, включаючи (але не обмежуючись) Умови використання, приймаються лише належним чином уповноваженим представником Сторони, який володіє правом зобов’язувати цю Сторону в усіх питаннях, пов’язаних із документом (документами), що приймається.

14. Строк дії та розірвання Договору

Ці Умови набирають чинності з дати, коли Ваш належним чином уповноважений представник вперше приймає ці Умови в Lundi System, і вважаються чинними до припинення своєї дії відповідно до положень, наведених у цих Умовах. Lundi та Компанія мають право в будь-який час припинити дію цих Умов шляхом надання не раніше як за тридцять (30) днів письмового повідомлення іншим Сторонам. Крім того, Lundi залишає за собою право призупинити чи негайно припинити роботу будь-якого облікового запису користувача або діяльності, яка порушує чи завдає шкоди комп’ютерам, системам, інфраструктурі, Маркетплейс, або порушує федеральний, штатний чи інший чинний закони. 

Ви маєте право в будь-який час припинити дію цих Умов шляхом надання не раніше як за тридцять (30) днів письмового повідомлення Lundi та Компанії.

Незважаючи на будь-яке інше положення цих Умов, будь-яка Сторона має право негайно припинити дію цих Умов у випадку, якщо інша Сторона оголосить/стане банкрутом/неплатоспроможною, чи припинить діяльність.

Після припинення дії цих Умов з будь-якої причини всі права, надані за цими Умовами, негайно анулюються, і Ви втратите доступ до та можливість користування Lundi System. Lundi має право на власний розсуд видаляти із Lundi System будь-які файли чи іншу інформацію або дані, що стосуються Вашого облікового запису Lundi.

Збереження юридичної сили. Кожне положення цього Договору обґрунтоване його умовами як таке, що зберігає юридичну силу після припинення дії або розірвання цього Договору, зберігає юридичну силу після припинення дії або розірвання цього Договору. Незважаючи на вищевикладене, у разі розірвання цього Договору однією зі Сторін, положення цього Договору зберігать юридичну силу щодо будь-якого Кандидата, який був запропонований Вами через Lundi System станом на дату розірвання Договору.

15. Загальні положення

Публічність. Ви не маєте права ідентифікувати жодну Компанію в будь-яких маркетингових матеріалах без попередньої письмової згоди Компанії.

Внесення змін до умов. Lundi має право вносити зміни до Умов використання на власний розсуд на користь усіх користувачів Lundi System шляхом надання повідомлення Компанії та Вам за тридцять (30) днів. Такі зміни вважатимуться чинними після опублікування змінених Умов використання, залежно від ситуації, в Lundi System після закінчення 30-денного періоду попередження. Компанія та Ви підтверджуєте та погоджуєтесь з тим, що подальше використання Lundi System після такої публікації змінених Умов використання буде означати прийняття змінених умов.

Субпідряд. Ви не маєте права передавати субпідрядникам Послуги з пошуку або будь-які зобов’язання за цими Умовами без попередньої письмової згоди Lundi та Компанії.

Передача. Ви не маєте права передавати ці Умови або права та обов'язки за ними без попередньої письмової згоди Lundi та Компанії.

Етичне наймання. Ви погоджуєтесь дотримуватись норм етичного найму IOM-IRIS щодо належного порядку підбору персоналу, що знаходиться за посиланням https://iris.iom.int/iris-standard.

Звільнення Кандидатів від сплати зборів. Ви погоджуєтесь, що жоден Кандидат не зобов’язаний сплачувати на Вашу користь жодну компенсацію. Вам заборонено стягувати винагороду за будь-яку діяльність, пов’язану з найманням або розміщенням Кандидата в Компанію. У випадку, якщо Lundi стає відомо про Ваше порушення заборони на стягнення зборів, Lundi зобов’язується негайно анулювати Ваш доступ до Lundi System без повернення Плати за розміщення.

Форс-мажорні обставини. Сторони не вважатимуться порушниками цих Умов у разі невиконання або затримки виконання будь-якого зобов'язання за цим Договором, якщо виконанню такого зобов'язання перешкоджає або виконання затримується внаслідок пожежі, повені, вибуху, війни, повстання, ембарго, урядових дій або вимог, військової адміністрації, стихійного лиха, дефіциту на ринку чи будь-якої іншої події, що знаходиться поза контролем цієї Сторони. Сторони погоджуються вживати оперативних обґрунтованих заходів для мінімізації наслідків будь-якої такої події або обставин.

Застосоване право та тлумачення. Ці Умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства штату Делавер незалежно від його колізійних норм. Стосунки Сторін за цим Договором стосуються відносин незалежних підрядників, і ці Умови не можуть тлумачитися як такі, де будь-яка Сторона є агентом, працівником або спільним підприємством іншої. У разі визнання будь-якого положення цих Умов таким, що не підлягає виконанню, ці Умови зберігають чинність в повному обсязі без зазначеного положення і будуть тлумачитися з урахуванням початкового наміру сторін.